За TELUS International  Bulgaria 

TELUS International е иноватор, който създава, изгражда и предоставя следващо поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С екип от над 3500 души в София и Пловдив, TELUS International Europe е най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора в България. Общо служителите на глобално ниво наброяват близо 50,000. Компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видео игри, социални мрежи, финансови услуги и финтех, туризъм и много други. 

Компанията предлага на служителите си, разположени в три офиса в София и Пловдив, едни от най-модерните и комфортни работни пространства у нас, както и над 40 допълнителни социални придобивки като допълнително здравно осигуряване, безплатна карта за градски транспорт, собствен фитнес, йога, групови тренировки, психолог, масажи, Multisport карти и други. Това са само част от нещата, които ни правят „компанията на щастливите хора“. 

Обединява ни и философията „да даваме там, където живеем“. Затова всяка година, по време на TELUS Ден на подкрепа, оставяме настрана ежедневните си задължения, дарявайки времето и труда си в подкрепа на тези, които имат нужда. 

Безплатна немска езикова академия 

TELUS International Europe e една от първите компании в България, които предлагат напълно безплатна академия за изучаване на немски език. В рамките на 4 седмици, желаещите да подобрят езиковите си умения, могат да се възползват от безплатно обучение, по време на което получават атрактивно възнаграждение. При успешно завършване ги очакват постоянна работа и трудов договор. 


About TELUS International Bulgaria 

TELUS International Bulgaria is the largest employer providing digital customer experience solutions and support. With a team of over 3500 people in Sofia and Plovdiv, TELUS International Bulgaria is the biggest employer in the Business Process Outsourcing (BPO) sector in Bulgaria. The total number of our employees globally is almost 50,000. The company offers the opportunity for remote work, flexible working hours and projects in the field of rapidly evolving technologies, video games, social networks, financial services and fintech, tourism and hospitality, and much more.

TELUS International Bulgaria offers its team members, located in three offices in Sofia and Plovdiv, some of the most modern and comfortable working spaces in Bulgaria, as well as over 40 additional social benefits such as additional health insurance, free public transportation card, own fitness, yoga, group training sessions, psychologist, office massages, Multisport card, and others. These are just some of the things that make us "the feel good company". 

As a TELUS team member you can be part of something bigger, participating in our CSR activities which reflect our philosophy to give where we live. During our TELUS Days of Giving we put aside our daily work to contribute to the local communities. 

Free German language academy 

TELUS International Europe is one of the first companies in Bulgaria to offer a free German language learning academy. Within 4 weeks, those wishing to improve their language skills can benefit from free training during which they receive attractive remuneration. Upon successful completion, they will receive a job offer and a permanent employment contract.