За TELUS International  Bulgaria 

С екип от над 3000 души в София и Пловдив, TELUS International Europe е най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора в България. Общият брой на служителите на глобално ниво e почти 50 000. 

Компанията предлага на служителите си, разположени в три офиса в София и Пловдив, едни от най-модерните и комфортни работни пространства у нас, както и над 40 допълнителни социални придобивки като собствен фитнес, йога, групови тренировки, психолог, масажи, Multisport карти, транспортни карти и други. Това са само част от нещата, които ни правят „компанията на щастливите хора“. 

Обединява ни и философията „да даваме там, където живеем“. Затова всяка година, по време на TELUS Ден на подкрепа, оставяме настрана ежедневните си задължения, дарявайки времето и труда си в подкрепа на тези, които имат нужда. 

Безплатна немска езикова академия 

TELUS International Europe e една от първите компании в България, които предлагат напълно безплатна академия за изучаване на немски език. В рамките на 4 седмици, желаещите да подобрят езиковите си умения, могат да се възползват от безплатно обучение, по време на което получават атрактивно възнаграждение. При успешно завършване ги очакват постоянна работа и трудов договор. 

Безплатна Глобална Езикова Академия 

Всички служители на компанията могат да научат нов език, като се регистрират в Глобалната езикова академия на TELUS International. Всички желаещи могат да започнат да изучават или да подобрят езиковите си умения избирайки от седем различни езика: английски, немски, френски, италиански, испански, португалски и мандарин, безплатно. Академията е достъпна за всички служители, включително от вкъщи и от всяко мобилно устройство. 

About TELUS International Bulgaria 

With a team of over 3000 people in Sofia and Plovdiv, TELUS International Bulgaria is the biggest employer in the Business Process Outsourcing (BPO) sector in Bulgaria. The total number of our employees globally is almost 50,000. 

TELUS International Bulgaria offers its team members, located in three offices in Sofia and Plovdiv, some of the most modern and comfortable working spaces in Bulgaria, as well as over 40 additional social benefits such as own fitness, yoga, group training sessions, psychologist, office massages, Multisport card, public transportation card and others. These are just some of the things that make us "the feel good company". 

As a TELUS team member you can be part of something bigger, participating in our CSR activities which reflect our philosophy to give where we live. During our TELUS Days of Giving we put aside our daily work to contribute to the local communities. 

Free German language academy 

TELUS International Europe is one of the first companies in Bulgaria to offer a free German language learning academy. Within 4 weeks, those wishing to improve their language skills can benefit from free training during which they receive attractive remuneration. Upon successful completion, they will receive a job offer and a permanent employment contract. 

Free Global Language Academy 

All team members can learn a new language by registering for the Global Language Academy of TELUS International. They can use the tool to start learning from scratch or to improve their language skills by choosing between seven different languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese and Mandarin for free. The Academy is available for team members from everywhere including home and from any mobile device.