Кариера в компанията 

TELUS International Europe предоставя гъвкаво работно време и отлични възможности за развитие на хора, които владеят чужди езици. Всеки служител в компанията може да се възползва от специално разработена глобална програма за обучения. Предлагаме широк спектър от стандартни и специализирани обучения, свързани с развитието на социални умения, лидерски качества, IT, аналитични умения и много други. Статистиката показва, че над 80% от мениджърите в екипа ни са започнали своята кариера като специалисти „Обслужване на клиенти“. 


Career at the company 

TELUS International Europe offers flexible working hours and excellent career development opportunities for people who are fluent in foreign languages. Every team member can benefit from a global learning & development program. We offer a wide range of standard and specialized trainings related to the development of social skills, leadership skills, IT, analytical skills and many more.Statistics show that over 80% of our managers have started their careers as a Customer Service Specialist.