Ние разработваме и произвеждаме високотехнологични комуникационни системи в четири специфични пазарни ниши: железопътен транспорт, здравеопазване, конферентни системи и обучение.---Televic is now an international leader in high-end communication systems across 4  different niches - rail, conference,...