Телевик България е част от белгийската Телевик Груп. Основната дейност на фирмата е разработка и производство високотехнологични комуникационни системи в четири специфични пазарни ниши: железопътен транспорт, здравеопазване, конферентни системи и обучение. Продуктите с марка Телевик се радват на огр...