Голяма част от успехите на " Велеви Фарма" ООД през всички години се дължи най-вече на екипа от хора, които работят всеотдайно и извеждат фирмата на едни от челните позиции в бранша. Много голяма част от служителите ни работят в компанията повече от 10 години.
" Велеви Фарма" ООД е от малкото фирми, които умело успяват да сплотяват екипа си.

Защо да изберете " Велеви Фарма " ООД:
Работната среда е стабилна, екипна, стимулираща индивидуалността и изявата на различност.
Мениджърският екип е млад, амбициозен, подкрепящ и поощряващ инициативността.
Развитието във фирмата е индивидуално съобразно личния потенциал. Възнаграждението на служителите има пряка и прозрачна връзка с индивидуалните резултати.