Ние сме динамично развиваща се банка, която подкрепя идеите и мечтите на своите служители, клиенти и партньори във всеки етап от живота им. Работим с грижа за човека, обществото и природата и създаваме нов финансов свят, който съчетава най-доброто от традиционното и дигиталното банкиране. Философията ни е да осигуряваме отлично потребителско изживяване с иновативните си продукти, услуги и високо качество на обслужване.

Растем с постоянство и динамика, като приобщаваме към нашия успех уникални компании, различни култури, бизнес модели, нови таланти и доказани професионалисти.  Само за няколко години Банката осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България (2016), а след това и Банка Пиреос България (2019). Пощенска банка е член на Юробанк Груп, която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 67.7 млрд. евро и над 11 000 служители.

Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране, като многократно е награждавана за своите иновации. Компанията развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото в сферите: образование, култура, спорт и грижа за околната среда.