ЗК „УНИКА” АД и ЗК „УНИКА Живот” АД са част от международната група „УНИКА” (UNIQA Group). УНИКА Груп е една от водещите застрахователни групи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. Над 20 000 служители и ексклузивни търговски партньори обслужват близо 10 милиона клиенти на УНИКА в 18 страни. УНИКА е втората по големина застрахователна група в Австрия с пазарен дял от над 21 процента. УНИКА е представена в 15 страни от региона на Централна и Източна Европа: България, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Унгария, Украйна, Хърватия, Черна Гора и Чешката Република. Освен това в състава на УНИКА Груп влизат и застрахователни компании от Швейцария и Лихтенщайн.