Ние в индустрията по управление на вземания сме медиатор между кредиторите и техните клиенти в затруднение и им помагаме  да намерят  най-доброто решение в една нелека ситуация.В ЕОС вярваме, че поетите ангажименти трябва да се спазват и задълженията да се изпълняват. Нашата мисия разбираме като да ...