В Софсток се стремим да осигурим стабилност и мотивираща среда за нашите служители и партньори. Вслушваме се в нуждите на хората и вярваме, че позитивната, окуражаваща работна среда допринася за устойчивото развитие на компанията.

Компанията осигурява на своите служители въвеждащи продуктови и търговски обучения, които се провеждат в собствените ни трейнинг центрове. Впоследствие служителите биват регулярно обучавани във връзка с нови продукти, редизайн на продукти, маркетингови новости и стратегии, технически иновации. Обучения се провеждат както в страната, така и в чужбина в седалищата на компаниите-партньори.

Държим на хората си и затова им предлагаме мотивиращи възнаграждения, бонуси, ваучери за храна, тийм-билдинги, отстъпки и други социални придобивки. Всеки, доказал способностите си и показал стремеж към развитие може да получи възможност за израстване в рамките на компанията.