За „Монди Стамболийски” хората са успехът на компанията. Ние търсим  хора, които са открити, креативни, компетентни в своята област и желаят да учат непрекъснато. Мащабът и динамичността на производствените и бизнес процесите дават възможности за придобиване на нови знания и практич...