Ние предлагаме , подбор на персонал на експертен и ИТ персонал, Краткосрочно наемане на персонал – временна заетост!Конфиденциално търсене и привличане на  кадри за високи мениджмънт позиции с подход директно търсене - хедхънтингПодобрете организационната култура на вашата компания чрез обучения на ...