Вилмат Холдинг АД е фирма с 26-годишна история, специализирана в проектирането и стратегическото управление на проекти в областта на слаботоковите и електрически инсталации, изграждане и поддръжка на структурни кабелни системи и оптични мрежи.

В компанията работят опитни специалисти, чиято дейност обхваща целия процес по предлагането на сградни инсталации - от проектиране, през търговията с материалите за тях, до изграждането и поддръжката им.