Във Вилмат Холдинг вярваме, че нашият екип е в основата на успехите ни.
Ето защо, ние ценим хората си и ги подкрепяме.
Като непрекъснато развиваща се компания винаги предлагаме възможност на способни и мотивирани специалисти да се присъединят към нашия екип.