Тийноватор е програма, която помага на ученици в 10. и 11. клас да открият страстта си и да я превърнат в печеливш стартъп проект, като ги свързва с ментори предприемачи.Тийноватор се реализира пилотно в България от началото на учебната 2018-2019, когато в програмата участваха 4 столични училища. За...