ПроКредит Банк (България) ЕАД е основана през 2001 г. и вече повече от 15 години предоставяме отлично банково обслужване, както на гражданите, така и на фирмите.
В работата си с бизнес клиентите, се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те имат жизненоважен принос за нашата икономика. Предлагайки разбираеми и достъпни депозити и други банкови услуги и инвестирайки значителни средства във финансовата образованост, ние се стремим да изграждаме култура на спестяване и отговорност, които спомагат за повече стабилност във всяко домакинство.
В своята дейност спазваме няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране и предоставяме само услуги, които се базират, както на разбирането за ситуацията на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ. Този отговорен подход към банковата дейност ни позволява да градим дългосрочни партньорства с нашите клиенти, базирани на взаимно доверие.
Ние задаваме високи стандарти по отношение на ефекта от нашите операции върху околната среда, като прилагаме тристранен подход към предизвикателствата, свързани с опазването на околната среда. Реализирайки този подход:
Освен с нашите клиенти, дългосрочни взаимоотношения градим и с нашите служители. Това демонстрираме от самото начало - със сериозен процес на подбор на бъдещите ни колеги.