ПРОЦЕС НА ПОДБОР
Ние избираме внимателно нашите бъдещи служители чрез унифициран за групата подход, който дава равни възможности на всеки. Процесът на подбор се състои от няколко етапа, което ни позволява да оценим голяма част от качествата и уменията на всеки кандидат.

Етап 1: Попълване и изпращане на он-лайн форма за кандидатстване. 
Формата за кандидатстване ни дава първи впечатления за Вашия опит и умения. За да направим обективна оценка, всички секции във формата за кандидатстване трябва да бъдат попълнени изчерпателно и ясно на английски език.

Етап 2: Попълване и изпращане на мотивационно писмо.
Мотивационното писмо е много важна част в процеса на кандидатстване. Това е Вашият шанс да ни убедите, че наистина желаете да бъдете част от екипа на ПроКредит.

Разкажете ни за себе си и Вашите интереси. Обяснете защо желаете да работите при нас и споделете очакванията си за банката като работодател. Кажете ни какво в ПроКредит Банк и ПроКредит Холдинг привлече интереса Ви.

Етап 3: Телефонен разговор
Този разговор Ви дава възможност да се представите и ни помага да научим повече за образованието, опита и причините да кандидатствате при нас. След успешното преминаване на този етап ще Ви поканим да се явите на Тест по математика и логика.

Етап 4: Тест по математика и логика.
Успешното преминаване на теста по математика и логика е задължително условие за допускане на кандидатурата Ви до следващите етапи от процеса на подбор. В тази връзка Ви съветваме да разгледате примерните тестове в нашият сайт www.procreditbank.bg и да отделите нужното време за подготовка.

Етап 5: Тест по Английски език
Тестът е с продължителност 1 час и включва граматическа част, създаване на кратък текст и устна част.

Етап 6: Индивидуален разговор
Индивидуалният разговор ни дава възможност да Ви опознаем по-добре и да обсъдим Вашите и наши очаквания. Това е моментът да зададете и Вашите въпроси.

Етап 7: ProCredit Onboarding Process 
Въвеждаща фаза

Успешното завършване на процеса на подбор води до предложение за назначение и подписване на трудов договор и начало на въвеждащия Onboarding процес. Той представлява интензивно теоретично и практическо обучение, продължаващо двадесет и четири седмици. В международнa среда, процесът ще предостави възможност на новите служители да разгледат теми свързани с:

- Банковото дело и финанси;
- Обществото и околната среда;
- Бизнес моделът на ПроКредит.

Той разкрива какво означава да работите в ПроКредит предлагайки Ви директен досег с предизвикателствата, които са част от ежедневната работа. Тя е динамична и натоварена, но и много удовлетворителна. Развиват се умения за работа в екип, подготовка на проекти и презентации, разглеждане и обсъждане на идеи и критична оценка на стереотипи.
Настаняване:
Настаняването в градовете, където се провеждат теоретичните и практически модули, се поема от банката.Транспорт: Всички разходи за транспорт по време на Процеса също се поемат от банката.
Заплащане:
Всеки нов служител подписва трудов договор и получава месечна заплата съобразена със структурата на заплатите на ниво група.
Език:
Програмата се провежда на английски език.