В нашите общи усилия за изграждане на здравословна работна среда, ние ценим личността, талантите и индивидуалните цели за кариерно израстване на всеки. Следователно вътрешното бизнес сътрудничество в NEXT BASKET е изградено на основата на уважение, прозрачност и подкрепа.Като част от NEXT BASKET ще ...