Лицензиран посредник по наемане на работа за България и други държави. да извършва посредническа дейност по наемане на работа за:България и ДРУГИ ДЪРЖАВИкато предоставя следните посреднически услуги:1. Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите. 2. Насочване и подпом...