Фирмата е собственик на един от най-големите ресторантски комплекси в Пловдив, "Note Di Vino". Ценим високо кадрите си и винаги сме гарантирали най-добрите условия на труд и заплащане.