Компанията дава възможност за кариерно развитие в областта на телевизията и информационните технологии в медийния бизнес.