Компанията е регистрирана през февруари 2006 г. под името „Ти Би Ай Контакт Център” ЕАД като дъщерно дружество на финансовата група „Ти Би Ай България”. В края на 2007 г. 100% от акциите на компанията се придобиват от „Тикшув Груп”, най-големият доставчик на ...