Ключовите продукти и услуги на компанията са:
Консултантски услуги в сферата на софтуерни системи, архитектура на бизнес системи, облачна инфраструктура, модернизация на софтуерни системи, UX/UI Design, уеб приложения, мобилни приложения.

В какво вярваме:
Ние вярваме в генеративната екипна култура, в която хората работят автономно в гъвкава, подкрепяща и креативна среда, и в която екипът генерира стойност, по-голяма от съвкупността на индивидуалните ѝ членове. Правим го чрез постоянно усъвършенстане, задружност и безгранична подкрепа един към друг. Ние сме екип, в който 2+2 винаги е по-голямо от 4.

Допълнителна информация:
Основополагащият екип на Resolute Software се състои от ветерани в ИТ индуструята, с над 2 десетилетия опит в сферата на софутерното инженерство, изграждането на екипи и бизнес развитието на чуждестранни пазари.

Съоснователите Христо Георгиев и Вели Пехливанов са от така наречените "Телерик ветерани", които са участвали в активния растеж на Телерик от времето, когато е била малка, развиваща се българска компания, до момента, в който се е превърнала в най-големия филиал на американската публична компания Progress Software след известното придобиване през 2014г.