Изграждаме ефективни екипи, които да съдействат при достигане на крайни, удовлетворяващи софтуерни и технологични решения на нашите клиенти.В какво вярваме:Хората.Качество.Инициативност.Клиентите избират Годел поради техния опит в създаването на партньорства, основани на доверие, прозрачност и работ...