В компанията са добре дошли инженери по топлотехника-аварийци, висококвалифицирани заварчици, монтажници на тръби за пара под налягане, бивши и настоящи кадри на "Топлофикация"