Централата на БАТТИ се намира във Варна. Основана е през 2014 година с идеята да създаде регионално общество от иноватори и професионалисти в сферата на технологиите, да промотира високи стандарти и да предлага помощ на малки и средни предприятия, неправителствени организации, обществения сектор, ун...