Пивоварната на ЗАГОРКА АД има над 120-годишна история, датираща от създаването на първо пивоварно дружество в Стара Загора. През 1994 г. ЗАГОРКА АД се присъединява към глобалното семейство на HEINEKEN – най-международният пивовар в света. ЗАГОРКА се ангажира да развива своя бизнес устойчиво и отгово...