Основната дейност на компанията е подготовка на документи за участие в обществени поръчки.