Компанията подпомага малкия и средния бизнес при подготовка на документи за участие в обществени поръчки. Подготвяме онлайн платформа за комуникация с нашите клиенти, така че максимално да улесним тяхното участие в процеса. Предизвикателството да се присъедините към нашия проект е, че ще Ви даде възможност да участвате в изграждане на иновативен бизнес от самото му начало.