Услугите ни за кандидати са напълно безплатни. В България може - ако искаш да се завърнеш в България, ние ще ти съдесйтваме да откриеш най-подходящите възможности за теб. Кариерно консултиране Подготовка за интервю и езикова верификация -  ще ти дадем обратна връзка за нивото, което владееш и дали ...