Horizons е консултантска фирма с над 15-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на средно управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

Хорайзънс търси най-интересните професионалисти. Помогнете ни да ги намерим, включете се в нашата инициатива! Повече информация ще намерите на нашия уебсайт: www.horizons.bg


Лиценз за посредническа дейност №2118, валиден от 27.09.2016 за България.
Лиценз за посредническа дейност №2119, валиден от 27.09.2016 за чужбина.


Лиценз за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа №206/ 21.06.2017 валиден до 21.06.2022.

Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management and with more than 15 years of experience on Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations.

Horizons owns license No 2118 valid from 27.09.2016 for Bulgaria.
Horizons owns license No 2119 valid from 27.09.2016 for abroad.

Temporary employment agency license No 206 /21.06.2017 valid till 21.06.2022.