#SoftwareIsInOurDNA
 
We at CoolTecho are an innovative, high-tech software development company. In a nutshell, we are committed to providing creative, cloud-based solutions for the design of advantageous strategies which integrate all business aspects into one place. 
Our vastly growing team of tech savvy developers creates CRM Systems, improving the overall performance and goal execution for companies of different spheres, such as banking, investments, e-learning and other sectors.  
By the successful implementation of industry-leading features, we provide companies with highly beneficiary, out-of-the-box CRM functionalities, such as account management, payment systems, BI analytics, business workflow customization and document management.

CoolTecho е иновативна компания, която поставя главния си фокус върху разработката на високотехнологични софтуерни решения.  
Усилията ни са с главна насоченост към поддръжката на креативни  решения, както и изграждането на ефективни  стратегии, интегриращи многобройни бизнес аспекти на едно място. Споменатите процеси представляват именно тези на най-съществените опори на всяка модерна компания: създаване на потребителски интерес, управление на връзките с клиентите и обслужването им. 
Нашият разрастващ се екип от професионалисти концентрира работата си върху създаването на специфични CRM системи, предназначени за подобряването на бизнес функционалността на компании от различни сфери - банкиране, инвестиране, онлайн обучение и други. 
Чрез иновативните си софтуерни решения, CoolTecho предлага един нов прочит върху досега приетите за норма CRM системи. Именно с тях предоставяме достъпни методи за управление на клиенти, голям набор от справки, интеграция със системи за финансови операции, както и много други.