Is the software in your DNA? 

While we are deeply invested in our professional work, we put great focus on the people working side by side with us.  
At Cooltecho we highly value our talent base, as we recognize they form the core of our professional aspirations. We greatly appreciate professionals who bring creativity and innovation to the table, all the while maintaining a team player spirit at the workplace.  
Naturally, we encourage software experts to take their career a step further by providing them with rewarding opportunities. While working on the end-to-end development of the ambitious products we put forward, we offer an energetic, friendly environment for you achieve your full potential.  
At CoolTecho we invest in our employees, providing them with a path for professional growth, to improve their skill sets, as well as access to the latest, modern development technology. 
Ready to become part of our professional team of young enthusiasts? Apply today! 

Ние, в CoolTecho, инвестираме времето си не само в професионалните си проекти, но и в хората, които са рамо до рамо с нас и отдадено работят общите ни цели да се превърнат в реалност.  
Ние ценим кадрите си, защото знаем, че именно те са ядрото на работния ни процес. Особено държим на онези иновативни и креативни професионалисти, които вършат работата си с желание и успешно поддържат отборния дух в колектива. 
Предлагайки многобройни възможности за развитие, ние помагаме на нашите софтуерни експерти да изкачват уверено и смело кариерната стълбица. Докато разработваме цялостни решения за амбициозните проекти, по които работим, ние предлагаме енергична и приятелска атмосфера, предразполагаща разкриването на пълния потенциал на нашите колеги. 
CoolTecho инвестира в своите служители, предлага им път към кариерното развитие, помага им както да придобият нови умения и да научат нови знания, така и да усъвършенстват вече наличните такива. Ние осигуряваме достъп на нашите колеги до най-новите технологии, с чиято помощ нашите амбициозни проекти се осъществяват успешно! 
Искате ли да станете част от нашия професионален екип от млади ентусиасти? Кандидатствайте сега!