Екипът на СпаДент е от млади професионалисти с интереси в областта на консервативното зъболечение, ендодонтията, протетиката, постурологията и др. Основна приоритет за нас са откритите, позитивни взаимотношения с пациентите и между членовете на екипа. Стремим се към постоянно подобряване и усъвършенстване чрез курсове, въвеждане на нови технологии и ефективна комуникация.