REVIV Sofia е франчайз на единствената глобална компания за интравенозни терапии REVIV.