Първоначално фирмата се занимава с изработка, доставка и монтаж на AL дограма. За кратко време успява да се наложи на пазара с качеството на продукцията и монтажа.В последствие за задоволяване потребностите на пазара разширява дейността си с производство,доставка и монтаж на PVC дограма и вътрешни и...