ЕРА Домика (РЕАЛ ПЛЮС ЕООД) предоставя възможности за кариерно развитие или създаване на собствен бизнес в областта на посредничеството при покупко-продажба и финансиране на сделки с недвижими имоти.

гр. София, ул. Янтра 3, ПАРТЕР, 0886 372350; 0885 772 442