Най-ценният актив на VTA Security Service са нашите служители - екипи от професионалисти в различни области, носители на нашите принципи, традиции, идеи и цели в съчетание с креативност и новаторски подход. Ние гарантираме еднакви възможности за професионално израстване и кариера, поощрявайки инициативността и стремежа към повишаване на интелектуалното и професионално ниво, като предлагаме добра работна атмосфера, градивна среда и условия за развите на вашите способности. Ако Вие сте енергични, трудолюбиви, имате креативно мислене, способност за вземане на бързи решения, желание за развитие и усъвършенстване, искате да поставите ново начало в голяма компания и охранителният бизнес представлявя предизвикателство за вас - VTA Security Service е нова стъпка във Вашата кариера.

Информация за свободни работни места, можете да намерите на сайта на компанията - www.vta.bg