Пътят от стажант до служител:• Оценка на нивото - според резултата се изготвя индивидуален план за обучение;• Достъп до специално разработени учебни материали - инвестираме в растежа на хората посредством обучения и повишаване на квалификацията;• Персонален подход - всеки стажант се обучава от менто...