Обществен дарителски фонд за Враца е сдружение в обществена полза основано април 2018г. Мисията на ОДФ за Враца е да подпомага и подкрепя общности, които се обединяват около общи цели за развитие на Община Враца и подобряват живота на гражданите по устойчив и етичен начин.