Kipinä Oy е създадена през 2010 г. като фирма за наемане на персонал. По време на своето съществуване и дейност тя е фокусирана върху осигуряването на чуждестранна работна сила във Финландия. Отправната точка на нашия бизнес е комбинацията от нужди и очаквания на нашите клиенти с професионалната ква...