Компанията гарантира:
- много добро и сигурно заплащане
- постоянна работа с трудов договор и внедряващо обучение
- плащане на извънредния труд
- възможност за съчетаване на работа и образование
- растеж в кариерата
- гъвкаво работно време
- подкрепа и напътствие от ръководителите.