Advanced Solution Knowledge е агенция за подбор на персонал и извършване на посредническа дейност по наемане на работа за чужбина с удостоверение за регистрация Ъдванст Солюшън Нолидж ЕООД № 2718 / 25.01.2019 г. безсрочен, издадено от Агенция по Заетостта.