Верига денонощни магазини "THE WHITE STORE", специализирани в продажбата на кафе, цигари, алкохол и захарни изделия.