В Империя Онлайн работи екип от 70+ професионалисти. Голяма част от служителите са в компанията от нейното създаване (над 10 години) и работят в нея и до днес.
Компанията предоставя различни социални придобивки и отлични възможности за развитие на хората.

Империя Онлайн вярва в младите и техния потенциал, затова организира различни стажантски програми, чрез които се опитваме да предадем своя опит и знания. Освен това сме основен партньор на ИТ Таланти - безплатна академия за програмисти.

70+ employees work in Imperia Online. Many of them have been with the company right from its establishment (more than 10 years) and remain in it until today. The company offers all sorts of social benefits and excellent opportunities for progress and development.

Imperia Online believes in the young and their potential, therefore it organizes intern programs, through which we try to share our knowledge and know-how. We are also IT Talents' major partner - a free of charge academy for developers.