Нашият екип: Нашият екип е доказал своята компетентност чрез множеството изпити и успешни сертификации. В момента, в клоновете ни в страната, работят повече от 400 служители, чийто брой ще продължи да се увеличава. В структурите ни ще откриете специалисти в различни сфери: следпродажбено обслужване ...