Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна трансформация на образователната система в България. От пет години развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Мисията на Българските прогресивни уч...