ИЖА България ООД е филиал на френска компания, специализирана в електронната обработка на документи, попълването и управлението на бази данни на различни международни финансово-брокерски и счетоводни организации, застрахователни дружества и други.