Производство и продажба на Софийска Баница и
закуски. Фирмата е с над 16 годишен опит в своята
сфера. В момента е в процес на реорганизация и
привеждане на своите производствени практики към
европейските