Фирма „Дани и Ники-Плевен ЕООД ,съгласно българското законодателство е  лицензирана агенция  за консултации и подбор на персонал.
Притежаваме лицензи от Министерството на труда и социалната политиказа извършване на посредническа  дейност при наемане на работа
за България Nr 2211 от 02.2017 и
за чужбина Nr 2212 от 02.2017
със безсрочно действие.