"Изи Пеймънт Сървисиз" ООД е лицензирано от БНБ дружество за електронни пари. Изи Пеймънт Сървисиз е член на MasterCard и Национална Картова Схема(НКС). Изи Пеймънт Сървисиз е най-големият издател на BCard на българския пазар. Дружеството оперира и в Полша, като предлага кредитна карта AxiCard. „Изи...